Tu sei qui: Home Projekt → Projekt

Projekt

Oblika in predpisi, ki urejajo pobudo Center v ulici

Po pravilniku je naravno nakupovalno središče skupina trgovinskih, obrtnih in storitvenih dejavnosti, ki se nahaja na točno določenem območju mestnega središča in je organizirana ter se vodi na enoten način. Cilj je oživiti urbana središča in jim dati tržno, kulturno in urbanistično vrednost, spodbujati lokalno proizvodnjo ter izboljšati ponudbo in na ta način okrepiti podobo samega centra.
Center v ulici pa je v pravilniku opredeljen kot skupina že zgoraj naštetih dejavnosti, razvitih na omejenem območju urbanega središča na ravni mestne četrti, vendar zunaj naravnih nakupovalnih središč.

Enaka načela so zapisana tudi v dokumentih, ki se nanašajo na delovanje centrov v ulici in naravnih nakupovalnih središč, ki jih ureja Confcommercio Nazionale.
Ta projekt prehaja v prakso pri oblikovanju prvega naravnega nakupovalnega središča v okolici Trsta, z namenom da bi tudi druga mesta, ki sodelujejo v procesu oživljanja mestnih središč, dosegala enake cilje. Projekt med drugim omogoča tudi povečanje moči, ki jo imajo udeleženci preko pogodbe do dobaviteljev in do nabavnih storitev za promocijo in trženje, ali do drugih storitev, ki so sicer prepovedane za posameznike.
Projekt poteka skladno z raznolikostjo posameznih nakupovalnih območij in posameznih prodajnih mest preko združevanja v enotno blagovno znamko.

Prve pobude so v glavnem pripomogle k povečanju prepoznavnosti prodajnih mest preko obveščanja, dogodkov in promocije v lokalnih medijih ter k oblikovanju enotne podobe, značilne za vsako posamezno območje. Pri tem gre velika zasluga podjetju Terziaria Trieste, ki je zagotovilo finančno pomoč in je sodelovalo pri izvajanju prireditev in drugih dogodkov.

Naslednja faza predvideva raziskavo in razvoj novih storitev, ki bodo na voljo v sklopu projekta Center v ulici. Sam projekt se bo torej lahko razvijal skladno z načeli stopnjevanja, preizkušanja in reverzibinosti, ki jih narekuje Confcommercio Nazionale. Na ta način bo možno tudi ustvariti produkte in storitve pod blagovno znamko Center v ulici, izobraževati potrošnike in na podlagi pridobljenih podatkov usmerjati bodočo politiko in tržno kampanijo, sodelovanja v projektih in posegih v infrastrukturo z namenom izboljšanja podobe in ergonomije mesta skladno z dogovorom in podporo lokalnih oblasti.