Center v ulici (Centro in Via) je združenje trgovskih, turističnih, obrtnih in storitvenih podjetij, ki delujejo na določenem območju urbanega centra z namenom, da olajša in polepša obiskovanje in nakupovanje v centru in da skupaj z lokalnimi organizacijami prispeva k oživitvi in k marketingu svojega območja.

Glej projekt

Center v ulici (Centro in Via) je združenje trgovskih, turističnih, obrtnih in storitvenih podjetij, ki delujejo na določenem območju urbanega centra z namenom, da olajša in polepša obiskovanje in nakupovanje v centru in da skupaj z lokalnimi organizacijami prispeva k oživitvi in k marketingu svojega območja.

Glej projekt

Center v ulici (Centro in Via) je združenje trgovskih, turističnih, obrtnih in storitvenih podjetij, ki delujejo na določenem območju urbanega centra z namenom, da olajša in polepša obiskovanje in nakupovanje v centru in da skupaj z lokalnimi organizacijami prispeva k oživitvi in k marketingu svojega območja.

Glej projekt


Zadnje novice

 

Novice v ospredju