Tu sei qui: Home → iCon

iCon

Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne institucije iz progamskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotovljajo odlično poznavanje razmer.

Jedro projekta (WP4) se nanaša na vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje (WP2) so nemenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi.

Razvite bodo skupne storitve za internacionalizacijo podjetij (WP5), tudi s pomočjo novih tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge Management Systems) po zgledu sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira Evropska komisija (WP3).

Vključene bodo deprivilegirane skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks (WP6).

V projektu iCON lahko sodelujejo podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in srednje velikimi podjetji v čezmejnem območju.

Podjetja, ki bodo vključena v izbrane čezmejne mreže podpornega okolja, lahko od projekta pričakujejo naslednje koristi:

 • osebne stike s podjetji, srečanja, posredovanje informacij s strani vseh štirinajstih slovenskih in italijanskih projektnih partnerjev
 • vključitev enega ali več projektnih partnerjev kot podpora posamezni mreži
 • sodelovanje pri organizaciji bilateralnih srečanj Italija - Slovenija
 • udeležba na izbranih sejmih (v tujini)
 • pomoč zunanjih svetovalcev pri vzpostavljanju podjetniških mrež in pri določenih izbranih sektorjih v korist vseh članov mreže
 • spodbujanje sodelovanja
 • tehnična podpora pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business Ecosystem«) in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta
 • izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem prostoru
 • izobraževanje na daljavo za nekatera specifična področja, povezana z aktivnostmi podjetij na obmejnem območju
 • organizacija čezmejnih delovnih praks na celotnem programskem območju
 • podpora pri vključevanju mladih v delovno okolje.